EMAT i ONMAT

A l’escola treballem les matemàtiques des d’una perspectiva totalment diferent i innovadora, a través del projecte EntusiasMAT a Primària i el projecte ONMAT a la ESO. Aquests dos projectes s'han implantat tant a primària (EntusiasMAT) com a tots els cursos de la ESO (ONMAT) amb un gran éxit.

Com ens hem marcat al nostre pla estratègic, Odissea 2020, cada any hem anant afegint progressivament un nou curs amb aquest mètode de treball fins arribar a 6è de primària i a 4t de la ESO. Aquests dos projectes creats per l'editorial Telkman Books, Emat i Onmat incorporen les Intel·ligències Múltiples, dintre de les matemàtiques, perquè l’alumnat tingui nombroses oportunitats d’aprendre un mateix concepte matemàtic, de formes molt diverses i amb metodologies molt variades, ja que a les nostres aules tots els alumnes són diferents.

Organitzem sessions de treball sobre la perspectiva del grup i del treball cooperatiu i alhora generem propostes didàctiques individualitzades a través del joc, gamificació. D'aquesta manera els alumnes experimenten l’experiència del treball en grup i alhora aprenen els conceptes matemàtics.

Tot això amb l’objectiu que els nostres alumnes despertin el seu esperit estratègic, que aprenguin estratègies per ser reflexius, que gaudeixin del plaer d’inventar i emprar procediments esglaonats i graduals i millorar la motivació i els resultats en matemàtiques.