Mediació escolar:

La mediació és una de les eines més efectives per afrontar i resoldre els problemes que es presenten en el dia a dia a les aules. El procés de mediació s’aplica especialment quan les dues parts enfrontades no arriben a una entesa.

felicitat depèn en gran mesura de la nostra capacitat per encarar i resoldre els conflictes. Moltes d’aquestes habilitats no són innates, sinó que s’adquireixen mitjançant l’experiència que proporciona enfrontar-nos als problemes.

El procés mediador comença sempre que una de les parts en conflicte ho demani. Els mediadors han de ser molt respectuosos amb les parts enfrontades i no han d’entrar en valoracions sobre qui té o deixa de tenir la raó. La mediació ensenya a dialogar per tal que les parts implicades en un conflicte puguin arribar a una bona entesa.