LUDILLETRES

Aquest any la nostra escola inicia el projecte d’innovació metodològica de Ludilletres a P3 i cada any anirà implantant-se als altres cursos fins arribar a finals de cicle inicial. Ludilletres és un programa de lectoescriptura creativa adreçada a infants de 3 a 8 anys.

Es promou el treball de les Intel·ligències Múltiples amb l’objectiu d’estimular estratègies i destreses a tots els infants. El programa disposa de diferents recursos lingüístics com contes, poemes, rimes, embarbussaments, cançons, etc. que fomenten l’atenció, l’escolta, la memorització i l’expressió oral. A més, disposa d’un Programa d’Estimulació basat en la teoria de Glenn Doman.