INTERIORITAT

EDUCACIÓ EMOCIONAL

La interioritat és un projecte emmarcat dins del nostre pla estratègic Odissea 2020.

Quan parlem de interioritat parlem de:

Desenvolupar la nostra Intel·ligència emocional, tan necessària per gestionar els moments complicats de la nostra vida i saber prendre bones decisions.

Apreciar el teu silenci interior per saber connectar amb les nostres necessitats.

Tenir cura del teu interior, peça imprescindible pel descobriment de qui sóc jo i quines són les meves metes i somnis.

ORGANITZACIÓ:

La manera que trobem més encertada per desenvolupar en els nostres alumnes totes aquestes coses és a través de dinàmiques personals i grupals creades al programa d’interioritat del centre. Així, quinzenalment la meitat del grup va a l’aula de interioritat a realitzar la sessió corresponent.

S’ofereixen també una sessió trimestral de interioritat als pares que estiguin interessats en conèixer el programa.