reduce-reuse-recycle
escola verda
SOM ESCOLA VERDA

Educació ambiental

El departament de Medi Ambient i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ens va reconèixer com a Escola Verda.

La motivació per continuar amb aquest projecte és principalment la consideració de què cada dia és més necessari aconseguir que tota la comunitat educativa estigui sensibilitzada amb la cura i el respecte del medi ambient.

El nostre centre es preocupa sobre els problemes mediambientals del nostre entorn immediat ja que som conscients que l’educació ambiental afecta decisivament al nostre futur i a les generacions futures que hauran de viure en el lloc que nosaltres els haguem deixat. Volem optar per una educació ambiental que no es basi únicament en la transmissió d’informació i de coneixements a l’aula. El nostre projecte busca actuacions que impliquin la comunitat educativa en activitats pràctiques i compromeses.

Participem en les propostes de la regidoria de mediambient del nostre municipi i apliquem tots els projectes locals de millora ambiental que ens proposen a tots els centres.

  • Compostatge, dut a terme pels alumnes de sisè de primària
  • Hort urbà i ecològic (alumnes de P-5)
  • Recollida selectiva
  • Foment del menjar saludable: Potenciació de l'alimentació equilibrada amb la ingesta de fruites i verdures.
  • Eliminació del paper d’alumini.
  • Ús de la carmanyola i/o boc’ n roll.
  • I A més, també estem implicats amb altres actuacions solidàries tals com la recollida de taps per a persones necessitades.