PROJECTE SCIENCE ALIVE.

Educació emocional

L'ESCOLA MULTILINGÜE - ODISSEA 2020 Un dels tres eixos del nostre Pla estratègic és el de l’escola multilingüe, i per aquest curs són quatre els punts que desenvoluparem:

D’octubre a maig tindrem a l’escola a l’Erin Robinson, una auxiliar de conversa irlandesa que ajudarà als nostres alumnes de tota l’escola en la conversa i la fonètica.

De 3r a 6è de Primària els alumnes aniran 1 hora quinzenal al nou laboratori d’anglès adaptat a l’aula d’informàtica, l’english lab, per millorar l’expressió oral.

A 3r d’ESO tots els alumnes faran una experiència a l’estranger: 15 un intercanvi amb una escola a Polònia, 27 a un intercanvi a Holanda i la resta realitzarà el treball de síntesi al sud de França.

Finalment l’experiència dels penfriends es generalitza a 5è i 6è.

A més continuarem amb les altres accions iniciades en cursos anteriors:

Tenim el certificat d'Escola Multilingüe acreditat mitjançant una auditoria externa.

Matèria de Science (de 1r d'EP a 3r d'ESO), de ciències impartida completament en anglès.

Realització a l'ESO de pràctiques quinzenals (grups reduïts) de Laboratory en anglès.

Francès des de 6è de primària fins a 4t d'ESO com a segona llengua estrangera.

Activitat extraescolar d'anglès a l'escola (migdies i tardes) mitjançant l'acadèmia Kith, per preparar els exàmens de Cambridge a l'escola.