SERVEIS:

  • Equip psicopedagògic:Les tasques que realitza l’Equip Psicopedagògic del centre són l'assessoramenta les famílies, l'orientació acadèmica i professional als alumnes i la coordinació amb els professors del centre i els especialistes externs. Format per dues logopedes, una pedagoga, dues psicopedagogues, un psicòleg i una mestra d’Educació Especial que treballen en dos equips coordinats, un a infantil i primària i l'altre a secundària.
  • Acollida (matí i tarda)
  • Menjador amb cuina pròpia (no hi ha càtering)
  • Assegurança escolar
  • Escola multilingüe: acadèmia d’anglès, francès a partir de 6è de primària