El projecte MediTIC és un projecte desenvolupat a 4t i 5è de primària dins l'àrea de Medi. Això comportarà un canvi de metodologia ja que es treballarà aquesta assignatura amb Chromebooks i amb material propi creat pel centre. Amb aquest projecte oferim als alumnes noves competències dins l'àmbit digital, és una gran avantatge pel seu aprenentatge. MediTIC tindrà continuïtat progressivament desplegant-se al darrer curs de la primària.