IDENTITAT I PROJECTE EDUCATIU

Formem part de la xarxa d’escoles corazonistes, amb presència arreu del món, i el principal objectiu del nostre projecte educatiu és la formació integral de l’alumne.

Per això:

Potenciem els aspectes fonamentals de la personai posem molta cura en el desenvolupament humà, científico-tècnic i cultural de l’alumnat.

Afavorim la inserció dels nostres alumnes en la societat com agents actius de transformació i millora del seu entorn immediat.

Vetllem perquè els nostres infants siguin feliços en el marc del seu aprenentatge, així com en les relacions interpersonals amb professors i companys.

Com a centre catòlic, obert a totes les cultures i creences, també cultivem la dimensió transcendent de l’ésser humà.

Volem una escola innovadora, dinàmica i oberta al món.

Tenim un pla estratègic per als pròxims cinc anys, Odissea 2020, amb l’objectiu que els nostres alumnes assoleixin les competències i destreses necessàries per respondre amb èxit a les noves demandes del segle XXI.

Més de cent anys després que les germanes arribessin al poble, continuem la seva tasca amb nous projectes i il·lusions renovades.

La línia pedagògica del nostre centre té uns objectius molt clars, que detallem tot seguit:

 • Cultivar el desenvolupament harmònic de la persona en totes les seves dimensions.
 • Acollir i acompanyar a cadascun dels alumnes, fins i tot més enllà de l’etapa escolar.
 • Fomentar la iniciativa, la creativitat i la recerca personals, de manera que la inquietud vers el coneixement i la saviesa acompanyi els alumnes al llarg de les seves vides.
 • Afavorir la reflexió i el silenci interior.
 • Aconseguir que els nostres alumnes siguin competents en l’ús les dues llengües oficials i de la llengua anglesa, a més d’afavorir el coneixement del francèscom a segona llengua estrangera.
 • Promoure una educació per a un desenvolupament sostenible, tot conscienciant els alumnes sobre la necessitat de tenir cura del medi ambient.
 • Sensibilitzar la comunitat educativa sobre la importància d’uns hàbits de vida saludables, amb una alimentació equilibrada i la pràctica regular d’exercici físic.
 • Promoure la investigació de nous mètodes i tècniques educatives i estendre l’ús de les noves tecnologies entre l’alumnat, en consonància amb el progrés de la nostra societat.
 • Educar per al temps lliure i per al seu gaudi constructiu, profitós i saludable.
 • Estimular l’interès i la motivació en els aprenentatges, així com la cultura de l’esforç, tant pel que fa al treball individual com al grupal.
 • Ajudar a comprendre i acceptar les regles del treball en equip: respecte vers els altres, organització i autodisciplina.
 • Capacitar els alumnes per a la presa de decisions, exercitant-los en l'anàlisi de l’entorn, el pensament crític i el discerniment.
 • Conscienciar sobre el caràcter dinàmic del coneixement, tot preparant l'alumne per a l'evolució i el canvi com a constants de la vida en tots els aspectes.
 • Afavorir el cultiu de la intel·ligència, la formació de la voluntat i el desenvolupament de la memòria significativa, mitjançant el desplegament de les tècniques d'estudi i de treball més adients.
 • Educar per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
 • Inculcar el respecte a lapluralitat cultural i lingüística.
 • Crear un ambient familiar, de fraternitat i de companyonia, que afavoreixi el treball compartit i solidari.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies